101.

I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i…Continue reading101.