Σοφία

Jest w Mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy,…Continue readingΣοφία

101.

I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i…Continue reading101.

Tuba, mirum spargens sonum…

….per sepulchra regionum, coget omnes anthe thronum. By this famous…Continue readingTuba, mirum spargens sonum…

Don Giovanni – (back)stage photos

Yesterday I sang Commendatore for the at Royal Polish Opera…Continue readingDon Giovanni – (back)stage photos

Don Giovanni, a cenar teco!

In July 2018 I had my House- and Roledebut as…Continue readingDon Giovanni, a cenar teco!

New date for the Liederabend in Hannover

As you might already know, we had to postpone our…Continue readingNew date for the Liederabend in Hannover

Polish Winterreise

It’s been already 2 years ago. In a town somewhere…Continue readingPolish Winterreise

Time is on my side.

For the first time since I’ve started singing profesionally, I’ve…Continue readingTime is on my side.

What I mainly do in my spare time nowadays?

I guess, the photo above explains it clearly 🙂 Travelling…Continue readingWhat I mainly do in my spare time nowadays?

After Les Huguenots..

The last show took place on the 17th of February…Continue readingAfter Les Huguenots..